Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Mesleği

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Mesleği

Programın Amacı
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi programının amacı öğrencilerine deniz ulaştırması konusunda gerekli temel işletmecilik ve yönetim bilgileri kazandırmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Öğrencilere Deniz Hukuku, Sefer Planlama, Liman ve Terminal Hizmetleri, Brokerlik ve Deniz Sigortacılığı konularında da bilgi ve beceri kazandırılır.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Program mezunları, denizcilik işletmelerinin merkez personeli, liman işletmecisi, acente, shipchandler, deniz sigortacısı, kıyı kaptanı ve marina yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.
Çalışma Alanları
Mezunlar; Ulaştırma Bakanlığı’na veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma şansı çok yüksektir. Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır. Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır. Bu da mezunların iş bulma imkanlarını artırmaktadır.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Mesleği