Demokrasi Hakkında Kısa Bilgi

Demokrasi Hakkında Kısa Bilgi

Halk İçin, halk adına halkın yönetimidir. Halka en geniş şekilde hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır.
Demokrasi;
⦁ Oy kullanma
⦁ Seçme-seçilme
⦁ Halkın yönetime katılımı
⦁ Meclis ve ulusal egemenlik
⦁ Cumhuriyet kavramlarını kendi içerisinde taşır.

demokrasi