Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Cumhuriyet günümüzde en çok benimsenen yönetim şeklidir. Bunun temel nedeni diğer yönetim şekillerinden üstün özeliklere sahip olmasıdır. Öncelikle cumhuriyet diğer yönetim şekillerinden egemenliğin tesisi yönüyle farklılık gösterir. Monarşilerde bir kişiye, oligarşilerde bir gruba ait olan egemenlik hakkı cumhuriyetle sadece millete verilmiştir. Egemenliğin millet tarafından kullanılması toplumun her alanda kendini geliştirmesine ortam hazırlamıştır. Bu nedenle Atatürk, cumhuriyet yönetimini diğer bütün yönetim şekillerinden üstün görerek Türk milletinin hak ettiği yere ancak bu yönetimle ulaşabileceğine inanmıştır. O bu konuda “Cumhuriyet, imkân demektir. Cumhuriyet, yalnızca adıyla bile fert hürriyetini aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki Cumhuriyet imkânları olan her memleket, hürriyet davasında er geç muvaffak olacaktır. Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri zirvelere götüren imkânları verir. Bağımsızlık ve hürriyetine sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkânlara sahiptirler demektir. O hâlde Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu manasıyla ve bu kapsamıyla anlamak lâzımdır.”1 diyerek cumhuriyetin önemini belirtmiştir.
Türkiye’de cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kişi egemenliğine dayanan biryönetimson bulmuş ve millet iradesi yönetimde hâkim kılınmıştır. Herkesin yönetime katılma hakkı elde etmesiyle devlet millet bütünleşmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetle birlikte vatandaşlara yasalar önünde eşitlik getirilmiş ve devlet yönetimine katılma imkânı verilmiştir. Kadın ve erkek eşitliği sağlanmış, siyasal, ekonomik ve toplumsal alanda ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Kişi hak ve hürriyetleri güvence altına alınarak demokrasinin gelişmesi sağlanmıştır. Buna karşılık vatandaşların da cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için seçme ve seçilme hakkını kullanmak, kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak vb. görevleri vardır.

cumhuriyetcilik-ilkesinin-onemi