Cumhuriyet Hakkında Kısa Bilgi

Cumhuriyet Hakkında Kısa Bilgi

Halkın egemenliğini doğrudan doğruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı devlet şek­lidir. Devlet başkanlarının belirli bir süre için seçim ile iş başına gelmesidir.
Cumhuriyet;
⦁ Demokrasi
⦁ Seçme-seçilme
⦁ Meclis
⦁ Halkın yönetime katılması
⦁ Ulusal egemenlik
⦁ Ulusal irade kavramlarını kapsar.
Mustafa Kemal ATATÜRK, cumhuriyet ve de­mokrasiyi aynı anlamda kullanarak, monarşi ve sal­tanata karşı çıkmıştır.

cumhuriyet