Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından çoğunlukla denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimine “şiir” denir. Edebiyatımızda “manzu­me”, “nazım”, “koşuk” sözcükleriyle de karşılanan şiir, düş gücüne, hayale, imgeye dayanır; gönle seslenir. Şiir, okuyanın duygularını harekete geçirir, okurda coş­ku uyandırır. Şiirin biçimsel ve anlamsal yönden kendi­ne özgü nitelikleri vardır. Bu nitelikleri biçimsel yani ya­pısal ve anlamsal olarak iki başlık altında incelemek mümkündür.
siir_kaca_ayrilir