Kategori: TARİH

Asurlular Hakkında Kısa Bilgi

Asurlular Hakkında Kısa Bilgi Asurlular , aslen Kuzey Irak’ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (Aššur) Şarkat Kalesi kenti ve çevresinde yaşayan bir Sami toplulukken özellikle M.Ö. 2000 sonrası Doğu-Batı
Read More

Anıtkabir Hakkında Kısa Bilgi

Anıtkabir Hakkında Kısa Bilgi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı ve sevginin göstergesi olan Anıtkabir Türkiye Cumhuriyetinin en anlamlı eseridir. Kente egemen bir noktada bulunması yapısal görkemini pekiştirmektedir.
Read More

Ergenekon Destanı Hakkında Kısa Bilgi

Ergenekon Destanı Hakkında Kısa Bilgi ERGENEKON DESTANI Türk illerinde, Türk’e boyun eğmeyen bir yer yoktur. Bu durum yabancı kavimlerin birleşerek Türklere karşı bir mücadelenin başlamasına sebep olur. Yapılan
Read More

Attila Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

Attila Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Attila Dönemi: Avrupa Hunlarının en parlak dönemi Attila ile başlamıştır. Attila, devletin başına geçtikten sonra Doğu Roma ile olan ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini
Read More

Margos Antlaşması Hakkında Kısa Bilgi

Margos Antlaşması Hakkında Kısa Bilgi MARGOS ANTLAŞMASI (434) Margos Kalesi’nin tam karşısında ve Tuna’nın kuzey kıyısında bulunan Konstantia surları önünde yapıldığı için bu anlaşmaya Konstantia Barışı da denilmektedir.
Read More

Kavimler Göçü Hakkında Kısa Bilgi

Kavimler Göçü Hakkında Kısa Bilgi Asya Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunlar, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgede yaşayan Alanların topraklarını ele geçirmişlerdir. Bu bölgenin
Read More