Kategori: TARİH

Peçenekler Hakkında Kısa Bilgi

Peçenekler Hakkında Kısa Bilgi PEÇENEKLER Peçenekler, I. Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşıyorlardı. Talas Savaşı’ndan (751) sonra Karluk’ların kuvvetlenmeleri ile Peçenekler batıya doğru göç ederek Volga Nehri boylarına
Read More

Macarlar Hakkında Kısa Bilgi

Macarlar Hakkında Kısa Bilgi MACARLAR(896-11.YÜZYIL SONLARI) Macarlar, Volga nehri ile Ural dağları arasında yaşayan Fin-Ugor kavimleri ile On-Ogur Türklerinin karışımından meydana gelen bir kavimdir. Diğer bir adları da
Read More

Karluklar Hakkında Kısa Bilgi

Karluklar Hakkında Kısa Bilgi,Karluklar Hakkında Bilgi,Karluklar Hangi Bölgede Yaşadılar Altay Dağları’nın batısında Kök Türklere bağlı olarak yaşayan Karluklar, Uygu ve Basmillerle birlikte II. Kök-Türk Devleti’nin yıkılmasında önemli bir
Read More

İskitler Hakkında Kısa Bilgi

İskitler Hakkında Kısa Bilgi İskitler doğudan batıya doğru kavimlerin birbirlerini sıkıştırmaları sonucunda tarih sahnesine çıkmışlardır. Orta Asya’da Hazar denizi ile Tanrı Dağları arasındaki geniş topraklarda yaşayan İskitler dış
Read More

Akhunlar Hakkında Kısa Bilgi

Akhunlar Hakkında Kısa Bilgi Akhunlar beşinci yüzyılda, Asya’nın önde gelen siyasi kuruluşları arasında yer almışlardır. Türkistan, Mâverâünnehir, Afganistan, Horasan ve Hindistan’ın kuzey bölgelerinde, Sakalar ve Kuşanlar gibi büyük
Read More

İnsan ve Tarih

İnsan ve Tarih Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Tanımdan da
Read More

Beylikten Devlete

Beylikten Devlete 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Türk birliği bozuldu, bu durum Anadolu’da siyasi boşluk meydana getirdi. Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi otoritesini kaybetmesinden sonra, Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri,
Read More

Kayıların Anadolu’ya Yerleşmesi

Kayıların Anadolu’ya Yerleşmesi Kayılar Anadolu’da Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı boyu, Oğuzların Bozok kolundandır. Kayı sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelmektedir. Moğolların Orta Asya’yı istilası üzerine buradan Anadolu’ya doğru
Read More

İlhanlı Devleti

İlhanlı Devleti İlhanlı Devleti (1256 – 1335): Cengiz Han’ın torunu Hülâgû ta¬rafından İran’da kurulan İlhanlı Devleti; Irak, Kafkasya ve Anadolu’ya egemen oldu. 1258 yılında Bağdat’ı işgal ederek Abbasi
Read More