Kategori: TARİH

Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi

Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi,Hammurabi Kanunları,Hammurabi Kanunları Nedir,Hammurabi Kanunları Hakkkında Bilgi Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi Hammurabi Kanunları Bu kanunlar Babil Kralı Hammurabi tarafından Sümer kanunlarından da yararlanılarak
Read More

Babiller Hakkında Kısa Bilgi

Babiller Hakkında Kısa Bilgi Babiller (Amurruiar) (MÖ 2100 – MÖ 539) Arabistan’dan gelen Sami kökenli Amurruiar tarafından Babil merkez olmak üzere kurulmuştur. I. Babil Devleti MÖ 1800 yılla-rında
Read More

Elamlar Hakkında Kısa Bilgi

Elamlar Hakkında Kısa Bilgi Elamlar (MÖ 3000 – MÖ 640) Merkezi Sus şehri olan bu medeniyet, Mezopotamya’nın güneydoğusunda kurulmuştur. Başlangıçta şehir devletleri şeklinde örgütlenen Elamlar, MÖ 3000 yıllarında
Read More

Sümer Hukuku Hakkında Kısa Bilgi

Sümer Hukuku Hakkında Kısa Bilgi Sümer Hukuku Sümerler hukuk kurallarını yazılı hale getiren ilk uygarlıktır. İlk yazılı kanunları yapan Urgakina kitabelerde, dulları, öksüzleri ve diğer güçsüzleri koruyacak bir
Read More

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi Akadlar (MÖ 2350 – MÖ 2100) Arap Yarımadasından gelen Sami kökenli Akadlar, Orta Mezo-potamya’da yerleşip Agade şehrini başkent yaptılar. Akadlar paralı ve devamlı orduları
Read More

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi Sümerler (MÖ 4000 – MÖ 2350) Asya kökenli bir kavim olan Sümerler, Ön Asya’ya gelerek Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Mezopotamya’da kurulmuş ilk önemli uygarlıktır. Sümerlerin
Read More

Yazının İcadı Hakkında Kısa Bilgi

Yazının İcadı Hakkında Kısa Bilgi Yazının İcadı Sümerlerde halk ürettiği ürünleri tapınaklara getirirdi. Tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri, satılan ve satın alınan her türlü ticari mal, rahipler tarafından
Read More

Anadolu’da Önemli Merkezler

Anadolu’da Önemli Merkezler Anadolu’daki bazı yerleşim yerleri, tarih öncesi çağlarda kurulmuş, varlıklarını daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Bur-dur’da Hacılar, Çanakkale’de Truva, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Ala-cahöyük bu tür
Read More

Siyasi İnkılaplar Hakkında Kısa Bilgi

Siyasi İnkılaplar Hakkında Kısa Bilgi SİYASİ İNKILÂPLAR Devletin yönetimini; işleyiş mantığını, esas yapısını ifade eden çalışmalar siyasi inkılâp kapsamındadır. ⦁ Saltanatın Kaldırılması ⦁ Ankara’nın Başkent Olması ⦁ Cumhuriyetin
Read More