Kategori: SAĞLIK

Kriyopresipitat Kan Hakkında Kısa Bilgi

Kriyopresipitat Kan Kriyopresipitat (antihemofilik faktör), taze donmuş plazmanın, eritildikten sonra santrifüj edilmesiyle dipte kalan çökeltidir. Çökelti; fibrinojen, von willebrand faktör, faktör VIII ve XIII’den zengindir. Kriyopresipitat, konsantre şekilde
Read More

Trombosit Süspansiyonu

Trombosit Süspansiyonu Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve etkin formda içeren kan bileşenidir. Bir ünite trombosit, tek bağışçıdan elde edilen trombosit süspansiyonunu ifade
Read More

Eritrosit Süspansiyonu

Eritrosit Süspansiyonu Eritrosit süspansiyonu, tam kandan sadece plazmanın yaklaşık 3/4’ünün uzaklaştırılması ile elde edilen kan bileşenidir. Eritrosit içinde bırakılan 60-90 ml plazma, eritrosit metabolizması ve antikoagulasyonu için gerekli
Read More

Kan Bileşenleri Hakkında Kısa Bilgi

Kan Bileşenleri Kan bileşenleri (kan komponentleri), doğrudan aferez (ayırma) veya diğer yöntemlerle tam kandan elde edilen eritrosit, trombosit, granülosit süspansiyonları gibi hücresel kan bileşenleri ile taze plazma ve
Read More

Tam Kan Hakkında Kısa Bilgi

Tam Kan Tam kan, donörden transfüzyon için veya işlenerek yeni ürünler elde etmek üzere alınan, uygun bir antikoagulan madde ile karıştırılmış ve hiçbir ayırma işlemine tâbi tutulmamış insan
Read More

Şişmanlığın Tedavisi Hakkında Kısa Bilgi

Şişmanlığın Tedavisi Şişmanlığın tedavisinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Diyet, davranış değişikliği ve ilaç tedavileri ile fiziksel aktivitelerin artırılması ya da cerrahi müdahale bunlardan bazılarıdır. Şişmanlığın tedavisi aç kalarak değil,
Read More

Şişmanlığın Nedenleri Hakkında Kısa Bilgi

Şişmanlığın Nedenleri Şişmanlığın çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan çevresel ve kalıtımsal faktörler önemlidir. Enerji alımının fazlalığı ve enerji harcanmasının azlığı şişmanlığa yol açabilir. Enerji alımının fazlalığının nedeni aşırı yeme,
Read More