Kategori: SAĞLIK

Aspirin Nedir Ne İşe Yarar?

Aspirin Nedir Ne İşe Yarar? Aspirin ya da asetilsalisilik asit (kısaca ASA), genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Ayrıca kan seyreltici
Read More

Kan Transfüzyonunda Temel İlkeler

Kan Transfüzyonunda Temel İlkeler Kan transfüzyonu, hasta ve çalışan güvenliği esas alınarak yapılmalıdır. “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Read More

Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri

Kan Transfüzyonu Uygulama Şekilleri Kan transfüzyonu, uygulama şekline göre değişik şekillerde tanımlanır. Bunlardan bazıları şunlardır: > Direkt Transfüzyon: Verici ile alıcı damarı arasında, kanül ile bağlantı kurularak gerçekleştirilen
Read More

Plazma Ürünleri Hakkında Kısa Bilgi

Plazma Ürünleri Plazma ürünleri, plazmanın özel işlemlerden geçirilerek ayrıştırılması sonucu tedavi maksatlı üretilen bütün ürünleri içerir. Farmasotik koşullarda yapılan üretim neticesi pek çok plazma ürünü ilaç elde edilir.
Read More

Kriyopresipitat Kan Hakkında Kısa Bilgi

Kriyopresipitat Kan Kriyopresipitat (antihemofilik faktör), taze donmuş plazmanın, eritildikten sonra santrifüj edilmesiyle dipte kalan çökeltidir. Çökelti; fibrinojen, von willebrand faktör, faktör VIII ve XIII’den zengindir. Kriyopresipitat, konsantre şekilde
Read More

Trombosit Süspansiyonu

Trombosit Süspansiyonu Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve etkin formda içeren kan bileşenidir. Bir ünite trombosit, tek bağışçıdan elde edilen trombosit süspansiyonunu ifade
Read More

Eritrosit Süspansiyonu

Eritrosit Süspansiyonu Eritrosit süspansiyonu, tam kandan sadece plazmanın yaklaşık 3/4’ünün uzaklaştırılması ile elde edilen kan bileşenidir. Eritrosit içinde bırakılan 60-90 ml plazma, eritrosit metabolizması ve antikoagulasyonu için gerekli
Read More