Kategori: FEN

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi Bir canlıdaki genin gen ürünü, bakterilerin bizzat çoğalması ile artırılabilir. Bu yöntem, son dö­nemlerde memeli trans (nakil) gen, hayvanlardaki gen ürününün çoğaltılması şeklinde
Read More

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir?

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir? Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yeni bir canlının oluşturul­masına eşeyli üreme, üreme hücrelerine ise gamet denir. Bütün canlıların gametleri haploid (n) sayıda
Read More

Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri

Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri Tek bir bireyden çeşitli yollarla yeni yavruların oluşturulmasına eşeysiz üreme denir. Hızlı bir üreme şeklidir. Oluşan bireyler birbirleriyle ve ana canlıyla aynı kalıtsal özellikleri
Read More

Hücre Bölünmeleri Hakkında Kısa Bilgi

Hücre Bölünmeleri Hakkında Kısa Bilgi Canlı hücrelerin nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni hücreler meydana getirmelerine bölünme denir. Bölünme, hücrenin hayatı­nın devamı için gerekli olmamakla beraber, büyüme
Read More

Kemosentez Nedir,Nasıl Gerçekleşir?

Kemosentez Nedir,Nasıl Gerçekleşir? Yeryüzünde yaşayan bazı ototrof bakterilerin, klorofil gibi yapıları bulunma­dığından güneş enerjisinden faydalanamazlar. Bu organizmalar yaşadıkla­rı ortamdaki inorganik maddeleri oksitleyerek enerji kazanır, bu enerjiyi su ve
Read More

Nötronun Keşfi Hakkında Kısa Bilgi

Nötronun Keşfi Atomların yapısında elektronların yükünü dengeleyecek sayıda, proton olduğunu öğrendik. Atom kütleleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, hesaplanan kütle değeri ile atomun yapısındaki protonların toplam kütlesi arasında
Read More

Kanın Vücutta Dolaşımı Hakkında Kısa Bilgi

Kanın Vücutta Dolaşımı Hakkında Kısa Bilgi Kan, kalp tarafından pompalanarak tüm vücudumuzu dolaşır. Diş macununun tüpünü sıktığınızda diş macununun nasıl dışarı çıktığını anımsayınız. Kan da kalbimiz kasıldığında aynı
Read More