Kategori: EDEBİYAT

Şiirde Nazım Birimi

Şiirde Nazım Birimi 1. Dize (Mısra) Mısra sözcüğü Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı ola­rak “kapı kanadı, çadır kapısının iki yan parçası” an­lamlarına gelir. Edebiyat terimi olarak ise mısra, şiirin
Read More

Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi

Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi Edebî metin insanda estetik bir duygu uyandıran, duy­gulandıran, coşturan bir nitelik taşır. Edebî metinin malzemesi dildir. Edebî metnin dili doğal dildir. Ancak sanatçı,
Read More

Metin Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Metin Nedir Hakkında Kısa Bilgi Eskiden bir kitabın veya yazının aslında; yazar tarafın­dan yazılmış asıl nüshasına metin denirdi. Günümüz­de yazı hâline gelmiş, yayınlanıp okurun huzuruna çık­mış eselere metin
Read More

Tariz Hakkında Kısa Bilgi

Tariz Hakkında Kısa Bilgi TARİZ (DOKUNDURMACA) Bir sözü, karşıtı anlaşılacak biçimde kullanmaya denir. Bunu yaparken söz; iğneleyici, alaylı bir şekilde (ironik) kullanılır. • Eh bu hızla gidersek okula
Read More

Kinaye Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Kinaye Nedir Hakkında Kısa Bilgi Bir sözün kapalı, dolaylı olarak hem gerçek hem mecaz anlamlarını çağrıştıracak biçimde kullanılmasıdır. Gerçek anlam söylenir, asıl anlatılmak istenen anlam mecaz anlamdır. “Çivi
Read More

Deyim Aktarması Hakkında Kısa Bilgi

Deyim Aktarması Hakkında Kısa Bilgi DEYİM AKTARMASI (EĞRETİLEME) Benzetme unsurlarından faydalanılarak bir sözü başka bir söz yerine kullanma sanatına deyim aktarması adı verilir. Benzeyen veya kendisine benzetilen unsurlardan
Read More