Kategori: DİN

İslam Dinine Göre Kolaylık

İslam Dinine Göre Kolaylık Yüce Allah insanlara güç yetiremeyecekleri sorumluluklar yüklememiştir. Yalnızca güçlerinin yetebileceği ibadetler emretmiştir. Belli bir zamanı, şekli ve şartlan olan bu ibadetlerin hepsi, insanın yapabileceği
Read More

Dinde İsteklilik ve Samimiyet

Dinde İsteklilik ve Samimiyet “Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş.” atasözünde vurgulanmak istenen nedir? İnsanın en önemli özelliklerinden biri irade sahibi olmasıdır. İnsan, iradesi sayesinde
Read More

Tevekkül Hakkında Kısa Bilgi

Tevekkül “Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. Zira Allah, ona güven duyanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.) Tevekkül, sözlükte; güvenmek, dayanmak ve işi başkasına havale etmek
Read More

Başarı ve Başarısızlığın Dinle İlişkisi

Başarı ve Başarısızlığın Dinle İlişkisi “Gerçek başarı, başarısızlık korkusunu yenebilmektir.” sözüyle ne kastedilmektedir? İnsan iradesini doğru yolda kullanırsa başarı kazanır. Allah, doğru ve güzel yönde davranışlarda bulunan kulunu
Read More

Hastalıkları kadere bağlamak doğru mudur?

Hastalıkları kadere bağlamak doğru mudur? Hastalıklar; sağlıklı ve yeterli beslenmemek, temizliğe önem vermemek ve sağlıkla ilgili önlemlere yeterince uymamaktan kaynaklanır. Bu amaçla bedenimizi, giysilerimizi ve çevremizi temiz tutmamız
Read More

Afet

Afet Tedbir almadığı için zarara uğrayan kimse sorumluluğu kadere yükleyebilir mi? Afet sözlükte doğanın sebep olduğu yıkım anlamına gelmektedir. Doğal afetler, Allah’ın evrene koyduğu fiziksel yasaları sonucunda meydana
Read More

Hayır ve Şer

Hayır ve Şer “Allah’ın yapmamızı istediği şeyler bizim için hayırdır.” sözüyle anlatılmak istenen ne olabilir? Hayır, sözlükte iyi ve faydalı iş demektir. Terim olarak Allah’ın emrettiği, razı olduğu
Read More

Ecel ve Ömür

Ecel ve Ömür Ecel kelimesi, sözlükte; hayatın sonu, müddet ve süre gibi anlamlara gelmektedir. Bu kavram insanın ömrünün bittiğini anlatır. Ömür ise insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süredir.
Read More

Kader ve Kaza Kavramları

Kader ve Kaza Kavramları İnsanın yaratılışından bitkilerin doğasına, hayvanların dünyasından tabiattaki elementlerin dengesine kadar her şey belli bir ölçü ve ahenk içindedir. Kur’an’da güneş, ay ve yıldızların yörüngeleri
Read More

İbadetin İlkeleri ve Kapsamı

İbadetin İlkeleri ve Kapsamı Bütün ibadetlerde uyulması gereken birtakım ortak ilkeler vardır. Bu ilkelere dikkat edilerek yapılan ibadetler amacına uygun bir şekilde yapılmış olur. Aksi taktirde yapılan ibadetten
Read More