Kategori: DİN

Hint Dinleri Hakkında Kısa Bilgi

Hint Dinleri Hinduizm, Hintlilerin, inanç ve geleneklerini ifade eder. Hinduizm dinine bazı kaynaklarda Brahmanizm de denilmiştir. Bu dinin tespit edilmiş bir kurucusu yoktur. Hindistan nüfusunun % 80’i Hindu’dur.
Read More

Doğu Asya Dinleri Hakkında Kısa Bilgi

Doğu Asya Dinleri Hakkında Kısa Bilgi Konfüçyanizm, MÖ VI. yüzyılda Çin’de ortaya çıkmış bir dindir. Adını, kurucusu kabul edilen Konfüçyüs (MÖ 551-479)’ten almaktadır. Bu dinde ahlaki öğretiler ön
Read More

Kabile Dinleri Hakkında Kısa Bilgi

Kabile Dinleri Hakkında Kısa Bilgi Kabile dinleri (geleneksel dinler), belli bir kurucusu, inanç sistemi, kutsal kitabı bulunmayan dinlerdir. Bu dinler tamamen bir kabileye aittir. Yayılma özellikleri yoktur. Kabilenin
Read More