Kategori: COĞRAFYA

Heyelenlar Hakkında Bilgi

Heyelenlar Hakkında Bilgi,Heyelenlar Nasıl Oluşur,Heyelenları Önlemek İçin Ne Yapılmalıdır Heyelenlar Hakkında Bilgi Heyelanlar, yeryüzünde çok yaygın olarak görülen ve sık aralıklarla meydana gelen bir kütle hareketidir. Heyelanlara bağlı
Read More

Bölge Sınırları Nasıl Oluşur?

Bölge Sınırları Nasıl Oluşur? Bölge sınırlarının bir kısmı doğal olarak oluşmuştur. Bazı bölge sınırları ise insanlar tarafından oluşturulmaktadır. Bu sınırların oluşturulmasında birçok kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar ekonomik
Read More

Bölge Sınırları Neden Değişir?

Bölge Sınırları Neden Değişir? Bölge sınırları zamanla değişebilir mi? Örneğin az gelişmiş bölgeler içinde bulunan bir ülke, hızla gelişerek gelişmiş bölgeler içinde yer alabilir mi? Maden bakımından zengin
Read More

Yeryüzü Her Yerde Aynı mıdır?

Yeryüzü Her Yerde Aynı mıdır? Yeryüzünü bir bütün olarak incelediğimizde bazı özellikler yönünden benzer alanlar olduğu görülmektedir. Bu benzer özellikleri doğal ve beşerî olmak üzere iki ana grupta
Read More

Ankara Hakkında Kısa Bilgi

Ankara Hakkında Kısa Bilgi Ankara’nın Yeri Ankara il merkezi, yaklaşık 40° kuzey paraleli ve 33° doğu meridyeninin çakıştığı alanda bulunmaktadır. Ankara’nın kuzeyinde Bolu ve Çankırı, doğusunda Kırıkkale ve
Read More

Kentsel Yerleşmeler Hakkında Kısa Bilgi

Kentsel Yerleşmeler Hakkında Kısa Bilgi Şehirleri kırsal yerleşmelerden ayıran başlıca kriterler nüfus, yönetim biçimi, planlama ve ekonomik etkinliklerdir. Nüfus ölçütü ülkeden ülkeye değişmektedir, ancak genel olarak nüfusu 10.000’in
Read More

İnsan ve Coğrafya Hakkında Kısa Bilgi

İnsan ve Coğrafya Hakkında Kısa Bilgi Yaşadığımız çevrenin doğal ve beşerî öğelerden oluştuğunu, insanın çevresiyle etkileşim hâlinde olduğunu, coğrafya biliminin de bu etkileşimi incelediğini birinci bölümde belirtmiştik. Coğrafyanın
Read More