Kategori: BİYOLOJİ

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi Bir canlıdaki genin gen ürünü, bakterilerin bizzat çoğalması ile artırılabilir. Bu yöntem, son dö­nemlerde memeli trans (nakil) gen, hayvanlardaki gen ürününün çoğaltılması şeklinde
Read More

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir?

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir? Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yeni bir canlının oluşturul­masına eşeyli üreme, üreme hücrelerine ise gamet denir. Bütün canlıların gametleri haploid (n) sayıda
Read More

Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri

Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri Tek bir bireyden çeşitli yollarla yeni yavruların oluşturulmasına eşeysiz üreme denir. Hızlı bir üreme şeklidir. Oluşan bireyler birbirleriyle ve ana canlıyla aynı kalıtsal özellikleri
Read More

Hücre Bölünmeleri Hakkında Kısa Bilgi

Hücre Bölünmeleri Hakkında Kısa Bilgi Canlı hücrelerin nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni hücreler meydana getirmelerine bölünme denir. Bölünme, hücrenin hayatı­nın devamı için gerekli olmamakla beraber, büyüme
Read More

Kemosentez Nedir,Nasıl Gerçekleşir?

Kemosentez Nedir,Nasıl Gerçekleşir? Yeryüzünde yaşayan bazı ototrof bakterilerin, klorofil gibi yapıları bulunma­dığından güneş enerjisinden faydalanamazlar. Bu organizmalar yaşadıkla­rı ortamdaki inorganik maddeleri oksitleyerek enerji kazanır, bu enerjiyi su ve
Read More

Fotosentez Nedir,Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Fotosentez Nedir,Fotosentez Nasıl Gerçekleşir,Klorofilin Yapısı ve Biyosentezi,Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler FOTOSENTEZ NEDİR? NASIL GERÇEKLEŞİR? Mitokondri ve kloroplast enerji dönüşüm olaylarını düzenler.Yeryüzünde, hemen hemen bütün canlılarda, hücre ve vücut
Read More

Çiçekli Bitkilerde Üreme

Çiçekli Bitkilerde Üreme Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme tohumlarla sağlanır. Gerek açık tohumlu, ge­rekse kapalı tohumlu bitkilerde mayoz bölünmeyle meydana getirilen hap­loid hücreler gerçek gametler değildir. Bu hücreler döllenme
Read More

Oksijenli Solunum Hakkında Kısa Bilgi

Oksijenli Solunum Hakkında Kısa Bilgi OKSİJENLİ SOLUNUM Canlı hücrelerde; karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oksijenli ortamda parça­lanması ve ATP sentezlenmesi olayına oksijenli solunum denir. Karbonhidratlar, monosakkaritlere; Yağlar, yağ asidi
Read More

Duyu Organları ve Görevleri

Duyu Organları ve Görevleri GÖZ Çevremizdeki varlıkları gözlerimizle görürüz. Göz, görme duyu organımızdır. Çevremizi daha iyi algılamamızı sağlayan gözlerimizin sağlığına dikkat etmeliyiz. Bunun için her sabah yüzümüzü yıkamalı
Read More