Canlıların Ortak Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Canlıların Ortak Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
• Üreme
• Metabolizma
• Enerji üretip tüketme
• İrkilme
• Solunum
• Boşaltım
• Hücresel yapıda olma
• Enzim sistemlerinin olması
• Enzim sentezleme
• Büyüme
• Biyosentez reaksiyonları ( Küçük organik bileşiklerden = Monomerlerden büyük yapılı organik bileşiklerin = Polimerlerin sentezlenmesidir. Örn : aminoasitlerden protein sentezlenmesi )
• Yıkım reaksiyonları ( Büyük organik molekülleri = Polimerleri küçük organik moleküllere = Monomerlere parçalamak. Örn : proteinleri aminoasitlere yıkmak. )
• Glikoliz ( Glikozun 3C’ lu pirüvata kadar yıkılarak substrat düzeyinde ATP elde edilmesi )

Sınıflandırmada canlılar hücre yapısına göre Prokaryot canlılar ve ökaryot canlılar olarak iki büyük gruba ayrılır. Prokaryot canlılar Prokaryot hücrelerden, ökaryot canlılar ökaryot hücrelerden oluşmuştur.
Prokaryotik Hücreler :
• Zar ile çevrili çekirdekleri bulunmaz.
• Ayrıca mitokondri, kloroplast, E.R gibi zar ile çevrili organelleri de bulunmaz.
• Prokaryotik hücrelerde kompleks canlıların yaptığı fizyolojik faaliyetlerin tamamı gözlenir.
• Yarı geçirgen zarla madde alış verişini

• Ribozom ile bütün proteinlerini
• Enzimleri ile ATP enerjisi üretimini
• DNA ile kalıtsal karakterleri yeni hücrelere aktarmayı ve açığa çıkarmayı gerçekleştirir
• Bazılarında hareketi sağlayan kamçı benzeri yapılar bulunur.
Zarın ve kamçının faaliyetleri hariç diğer faaliyetler ( solunum,
fotosentez. sindirim, protein sentezi gibi ) moleküler düzeyde ( enzimler
sayesinde ) stoplazmada gerçekleşir.
• Temel yapıları zar, stoplazma, DNA ve ribozomdur.
• Bakteriler ve mavi- yeşil algler bu gruptandır.
Ökaryotik Hücreler :
• Zar ile çevrili çekirdek ve organelleri vardır.
• Zarın faaliyetleri hariç diğer hayatsal faaliyetler molekül düzeyinde stoplazma ve organellerde gerçekleşir.
• Prokaryot hücrelerin gerçekleştirdikleri tüm hayatsal faaliyetleri geçekleştirirler.
• Bakteriler ve mavi – yeşil algler hariç tüm canlılar ökaryot hücreden yapılmıştır.

canlilarin_siniflandirilmasi_semasi

canlilarin_ortak_ozellikleri_semasi