Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mesleği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mesleği

Programın Amacı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Programda Hukuk, Ekonomi, Maliye, İşletmecilik ve Yönetim Bilimleri’ne ilişkin derslerle Matematik, Sosyal Düşünceler ve Sosyal Politika Tarihi, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi, Sendikacılık, Sosyal Güvenlik, Endüstriyel Demokrasi, Gelir ve Servet Dağılımı, Ücretler, Kentleşme ve Konut Politikası, Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Yapısı, Kooperatifçilik, Çalışma Sosyolojisi ve Psikolojisi, İstatistik gibi dersler okutulur.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programını bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak, öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi – işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.
Çalışma Alanları
Bu alanda öğrenim görenler, DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SGK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisâdi teşebbüsleri, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mesleği