Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi

• Kurulduğu yer Horasan, geliştiği yer İran’dır.
• Tuğrul ve Çağrı Beyler, Devletin kurucusudur:

– 1040 yılında Dandanakan zaferiyle Gazneliler’ e karşı bağımsızlık kazandılar.
– Anadolu fetihlerini başlattılar ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasını hedeflediler
– 1048′ de Pasinler savaşı ile Bizans’a karşı ilk savaşı kazandılar.
– 1055′ te Tuğrul Bey, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtardı. Halife Tuğrul’a ; ” Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını verdi. Böylece İslam dünyasının siyasi liderliği Türklere geçti.
– İlk Türk medresesi olan Nişabur Medresesi’ ni açtılar.

Alparslan Dönemi:
• Selçuklu’da merkeziyetçi yapının başlaması bu dönemde olmuştur.
• Veziri Nizamülmülk’tür.
• 1071 Malazgirt zaferi ile Bizans’ı yendi. Anadolu’nun kapılarını Türklere açtı.

– “Gidin, Fethedin, Yönetin ” politikasını uyguladı, böylece Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağladı. ( Danişment, Artuk, Saltuk, Mengücek, Çaka Beylikleri)
– İkta sisteminin temelleri atıldı.

• İlk divan teşkilatı kuruldu.
• Nizamiye Medreseleri açıldı.

Melikşah Dönemi:
• Devletin en parlak dönemidir. Veziri Nizamülmülk’tür.
• Sultanın emri ile Ömer Hayyam başkanlığında bir komisyon ile Celali Takvimi’ni
hazırladı. Bu takvim güneş esaslıdır, başlangıç 21 Mart alınmıştır. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlardan dolayı hazırlanmış bir takvimdir.
Uyarı: Büyük Selçuklu Devletinde sultan çocukları(melik) yönetimde tecrübe kazanmaları için eyaletlere vali olarak atanırlar. Melikleri yetiştirmesi için atabey denilen görevlilerde onlarla eyalete giderlerdi.
Uyarı: Vezir Nizamülmülk Siyasetname adlı bir siyaset kitabı yazmıştır.
Uyarı: Selçuklular döneminde kümbet denilen anıt-mezarlar gelişti. Kümbet göçebe
Türk hayatını temsil eden çadırların şeklini almıştır.