Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar

Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar

Toprağın yapısı ve kimyasal bileşimi o bölgede hangi çeşit bitkinin daha iyi yetişeceğini belirleyen ana etmendir. Bitkilerin yeterince büyüyüp gelişebilmesi için toprağın yeterli miktarda minerale (besin tuzlarına) sahip, gaz ve su hareketine elverişli, yeterli sayı ve türde mikroorganizma barındıran ve bitki köklerinin gelişimine uygun nitelikte olması gerekir.
Bitkiler, topraktan su ve gerekli mineralleri alarak beslenir (Şekil 1.22). Mineraller topraktan genellikle inorganik iyonlar hâlinde alınır. Bitkinin yapısında bulunan mineraller, organik madde sentezinde görev aldıkları için oldukça önemlidir. Bitkilere güneş ışığı ve gerekli mineraller verildiğinde, normal büyüme için gerekli tüm bileşikler sentezlenebilir. Organik bileşiklerin sentezlenebilmesi için bitkinin havadan CO2 alması gerekir. Bitkiler O2 üreticisi olmakla birlikte hücre solunumu için O2’e gereksinim duyar. Bitki kökleri solunum için topraktan O2 alırken solunum sonucu üretilen CO2’i toprağa verir. Toprakta bulunan minerallerin çok azı bitkiler tarafından kolayca alınabilir özelliktedir. Minerallerin bitkiler tarafından alınabilir hâle dönüşmesi topraktaki mikroorganizmaların faaliyeti, toprağın havası ve sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlıdır.

bitkinin-beslenmesi