Besinlerin Kimyasal Sindirimi Hakkında Kısa Bilgi

Besinlerin Kimyasal Sindirimi Hakkında Kısa Bilgi
Sindirim sisteminde besinlerin mekanik sindirimi ile birlikte kimyasal sindirimi de gerçekleşir. Ağızda başlayıp incebağırsakta son bulan kimyasal sindirim, makromoleküllü besinlerin monomerlerine ayırılmasını sağlar.
a. Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Tükürükte bulunan amilaz enzimi nişasta porno izle ve glikojen üzerine etki ederek bu molekülleri parçalar. Sonuçta kısa zincirli bir polisakkarit olan dekstrin ve iki glikoz molekülünden oluşan maltoz oluşur. karbondioksit-sindirimi

besin-sindirimi
Ağızda başlamış olan karbonhidrat sindirimi pank-reastan salgılanan amilaz enzimi ile ince bağırsakta devam eder. Pankreastan salgılanan ve tükürükte-kinden daha etkili olan amilaz enzimi ağızda sindirilemeyen nişasta ve glikojeni onikiparmak bağırsağında maltoz ve dekstrine parçalar.

besin-sindirimii

İnce bağırsak mukozasından salgılanan sakkaraz (sükraz), maltaz ve laktaz enzimleri sakkaroz, maltoz ve laktozu monomerlerine ayırır. Ayrıca dekstri-naz enzimi de dekstrini glikoz moleküllerine parçalar. Böylece karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta tamamlanmış olur.

besin-sindirimiii

b. Proteinlerin Sindirimi
Ağızda hiçbir kimyasal değişime uğramayan pro-teinlerin sindirim süreci midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Mide öz suyu içerisinde bulunan pep-sinojen, hidroklorik asitle aktifleşerek pepsine (aktif enzim) dönüşür. Pepsin proteinlerdeki belirli amino asitlere komşu sex izle olan bağları hidroliz eder. Böylece proteinler kısmen sindirilir ve küçük polipeptitler (pepton) oluşur. Süt çocuklarında ise önce süt proteini olan kazein, mide öz suyunda rus porno bulunan lap (renin) enzimi sayesinde çökelir (peynirleşir). Daha sonra çökelen kazein üzerine pepsin enzimi etki eder ve kimyasal sindirim gerçekleşir.protein-sindirimi

besin-sindirimiiii

Midede proteinler tam olarak sindirime uğramaz. Kimus, mide kapısından ince bağırsağa geçer. Kimusun ince bağırsağa teması sonucu mukozadan entorokinaz enzimi salgılanır. Enterokinaz, pankreas salgısı olan tripsinojeni aktifleştirerek tripsine dönüştürür. Tripsin de yine bir pankreas salgısı olan kimotripsinojeni aktifleşti-rerek kimotripsine dönüştürür.

besin-sindirimiiiii

Midede parçalanamayan ya da kısmen parçalanmış proteinler ince bağırsak boşluğundaki tripsin ve kimot-ripsin enzimleri ile daha küçük polipeptitlere parçalanır . Bu polipeptitler pankreastan salgılanan karboksipeptidaz ve ince bağırsaktan salgılanan aminopeptidaz enzimleri tarafından sırasıyla karboksil (-COOH) ve amino (-NH2) uçlarından hidroliz edilir. So­nunda tripeptitler, dipeptitler ve aminoasitlerden oluşan bir karışım ortaya çıkar. Bu karışımda bulunan dipeptid ve tripeptitler ise dipeptidaz ve tripeptidaz enzimleri ile amino asitlere parçalanır.

besin-sindirimiiiiii

 c. Yağların Sindirimi
Besinlerde bulunan yağın sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter. Yağlar suda çözünmediği için sindirimi zordur. Safra kesesinden onikiparmak bağırsağına salgılanan safra, yağları mekanik olarak sindirip küçük yağ damlacıklarına dönüştürür. Böylece yağların yüzey alanı artar ve pankreastan salgılanan lipaz enziminin daha hızlı etki etmesi sağlanır. Sonuç olarak yağlar, gliserol ve yağ asitlerine ayrışır.

besinlerin-sindirimi3

 

 

yaglarin-sindirimi