Başarı ve Başarısızlığın Dinle İlişkisi

Başarı ve Başarısızlığın Dinle İlişkisi

“Gerçek başarı, başarısızlık korkusunu yenebilmektir.” sözüyle ne kastedilmektedir?

İnsan iradesini doğru yolda kullanırsa başarı kazanır. Allah, doğru ve güzel yönde davranışlarda bulunan kulunu işlerinde muvaffak kılar. Kur’an’da, “.Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben sadece ona güvenip dayanıyor ve her zaman, her konuda ona yöneliyorum!”1 buyrularak başarılı olmak Allah’ın yardımına bağlanmıştır.
İnsanların açlık veya yetersiz bes-lenmeden ölmesinin sebepleri üzerinde arkadaşlarınızla tartışınız.
Başarı, bir kader ya da yazgı sonucu çalışmadan, kendiliğinden gerçekleşen bir şey değildir. Kur’an’da, “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”2 buyrul-muştur. Sorumluluklarının bilincinde olanlar başarmak için ellerinden geleni yaparlar. Zümer suresinin 61. ayetinde, “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları (muttakileri) başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.” buyrulmuştur.
Ayrıca peygamberlerin başarılı olmak için gösterdikleri gayretler ve harcadıkları emekler de bu konuda örnek oluşturmaktadır. Öyleyse başarılı olmak isteyen insan bunun için çaba sarf etmelidir. Kur’an’da, “…Sonuç (Allah’tan korkup günahtan) sakınanlarındır.”3 buyrularak başarılı olmak için sorumluluklarını yerine getirmenin önemi üzerinde durulur. Çalışmadan başarılı olmak mümkün değildir.
Kader, insanı başarılı ya da başarısız kılan ölçülerdir. Bu ölçüleri özgür seçimleriyle kendi dünyasına katan insanın kendisidir. Kur’an’da insanı başarısız ve mutsuz kılacak sebepler açıklanmıştır. Başarı gibi başarısızlık da insanın çalışması ile ilgilidir. İnsanın başarısız olması kendisi dışında çevre faktörlerinden de kaynaklanabilir. Ancak bu ilahî takdirin onu mecbur etmesi şeklinde olamaz. Başarısızlığımızın sebeplerini, birilerine veya bir şeylere yüklemek yerine kendimizde ararsak çözümleri bulmamız daha kolay olur. Çünkü kendimizi değiştirmek, dış etkenleri veya başkalarını değiştirmekten daha kolaydır. Yeryüzünde ortaya çıkan gerek toplumsal gerek fiziki anarşi ya da bozulmaların sorumlusu insandır.4 Doğayı kirleten, savaşlar çıkaran ve başkalarını düşünmeden hareket eden hep insandır.

Kur’an’a göre gerçek başarı, ahiret hayatını ve Allah’ın rızasını kazanmaktır.5 Bu anlamda başarılı olmak için kişinin gayret göstermesi ve özellikle ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. İnsan yaptığı işlerde doğruluktan ayrılmamalı ve hileye başvurmamalıdır. Başkalarına zarar vererek elde edilen bir başarı sonuçları itibariyle insanı mutlu etmeyecektir. Kur’an’da, “Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma!…”6 buyrulmuştur. Bu anlamda inanan kişi, her şeyi kendisinin yaptığını iddia ede-cek kadar kibirli veya hiçbir şey yapmadan başarılı olmayı bekleyecek kadar tembel olmamalıdır. Allah, kişinin yapmadığı şeylerle övünmesini doğru bulmaz.7

1 Hûd suresi 88. ayet.
2 Necm suresi, 39. ayet.
3 A’râf suresi, 128. ayet.
4 Rûm suresi, 41. ayet; Âl-i İmrân suresi, 182. ayet.
5 Tevbe suresi, 72, 89. ayetler; Mâide suresi, 119. ayet; Nisâ suresi, 13. ayet.
6 Âl-i İmrân suresi, 188. ayet.
7 Saff suresi, 2. ayet.

basari-ve-basarisizlik