Azınlık Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Azınlık Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Bir ülkenin vatandaşı olmasına rağmen bazı haklarından yararlanamayan kişilere denir.
Azınlıklar;
« Askere alınmazlar.
⦁ Devlet memuru olamazlar.
⦁ Vergisini fazla öderler.
⦁ Osmanlı Devleti bir din devleti olduğu için Müs­lüman olmayanlar, azınlık durumundaydı.

azinlik