Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği

Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği

Programın Amacı
Avrupa Birliği ilişkileri programının amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde çeşitli alanlarda yapılan düzenlemeler konusunda eğitim vermektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Avrupa Birliği İlişkileri programında Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, Avrupa Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Eğitim, İngilizce Konuşma ve Yazma gibi temel dersler dışında başka Küreselleşme, Avrupa Birliği Kurumları, Uluslararası Ekonomi ve Ekonomik Bütünleşme, Avrupa Birliği Tarım Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, Ekonomik ve Mali Birlik, İnsan Hakları Hukuku gibi dersler de okutulmaktadır.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler
Avrupa Birliği İlişkileri programını bitirenler lisans diploması alırlar. Mezunlar çeşitli kurumlarda değişik unvanlarla görev alır ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci içinde ekonomik ve toplumsal yaşamımızda çeşitli kurumların yapılarında ve işleyişinde yapılması gereken değişikliklerin izlenmesi ile ilgili işleri yürütürler.
Çalışma Alanları
Avrupa Birliği İlişkileri programını bitirenler Dışişleri Bakanlığı’nda, Avrupa ile ekonomik ve kültürel ilişkileri olan kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler.

avrupa-birligi-iliskileri