Atatürk’ün Türk Gençliğine Olan Güveni

Atatürk’ün Türk Gençliğine Olan Güveni

Millî Mücadele’den Önce

Daha Millî Mücadele’ye başlamadan önce, I. Dünya Savaşı’nın felaketli sonuçlar doğurduğu günlerde Atatürk için Türk gençliği başlıcaumutkaynağıidi. Atatürk’ün Türk gençliği ile ilgili görüşlerini açıklayan en eski belge, 1918’de kendi el yazısıyla yazdığı şu satırlardır: “Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanıyaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.” Ahmet Mumcu,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, s. 223 (Özetlenmiştir.)

Millî Mücadele Yıllarında

Genç bir tıp öğrencisine hitaben: “Evlat müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyor ve gençliğe güveniyorum.” dedikten sonra: “Azınlıkta kalsak damandayı kabul etmeyeceğiz.Parolamız tektir ve değişmez: ‘Ya istiklal, ya ölüm!” güvencesini verir. Askerî tıbbiyeli üniforması ile Sivas Kongresi’ne katılan bu genci alnından öper ve şöyle der: “Vatanın bütün ümidi ve geleceği genç neslin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” Yine 1919’da Kurtuluş Savaşı başlarında: “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim
gençliktedir.” diyen yine Atatürk’tür.Ahmet Mumcu,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, s. 224 (Özetlenmiştir.)

Millî Mücadele’den Sonra

30 Ağustos 1924’te Büyük Zafer’in ikinci yıl dönümünde Dumlupınar’da yaptığı tarihî bir konuşmasında Atatürk, zaferle sonuçlanan bağımsızlık savaşını anlatır. Mutlaka kazanılması gereken yeni bir savaşın uygarlık savaşı olduğunu belirterek: “Son sözlerimi özellikle memleketimizin geçliğine yöneltmek istiyorum. Gençler! Cesaretimizi artıran ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz.” Ahmet Mumcu,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, s. 226 (Özetlenmiştir.)

ataturkun-gelecek-hedefleri