Atatürk’ün Milli Birlik ve Beraberlik Hakkında Sözleri

Atatürk’ün Milli Birlik ve Beraberlik Hakkında Sözleri

Atatürk ve Millî Birlik
“EyAhali,
Gördüğünüz bütün o felaketlerden sonra, sizleri o felakete sürükleyen sebepleri elbette pek sağlam fikirlerle anlamışsınızdır ve o felaketlerden nasıl kurtulduğunuzu elbette takdir etmişsinizdir. Sizler ve bütün millet o felaketlere kendi benliğine hâkim olmadığı, kaderini şunun bunun eline verdiği, şunun bunun esiri olduğu için maruz kalmıştı. O, felaketlerden ancak millî benliğinize hâkim
olduğunuz için kurtuldunuz; gayeye doğru bütün bir millet hâlinde yürüdünüz; üzerinize çöken
felaketleretahammülgösterdiniz, sebatgösterdinizveancakbusayedemuvaffakoldunuz.
Bundan sonra da millî hâkimiyetinizi canınızgibi koruyarak namusunuz, mukaddesatınızgibi dört elle sarılarak yekpare bir hâlde istikbale doğru yürüyecek, bugünden daha saadetli, daha şerefli, müreffeh ve mesutgünlere kavuşacağız.
EyAhali,
Cenab-ı Hak birlik ve beraberlik içinde çalışan, şerefini, namusunu muhafaza eden kavimleri mesut eder. Biz de bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da bu birlik ve dayanışma içinde çalışırsakAllah’tan böyle birsaadete haklı olarak ulaşabiliriz.”

milli-birlik-ve-beraberlik