Atatürk’ün Din Hakkındaki Görüşleri

Atatürk’ün Din Hakkındaki Görüşleri

Atatürk ve Din
Atatürk’le Orman Çiftliği’nde, baş başa kaldığımız bir gün, din hakkında ne düşün-düğünü sordum. Bana dedi ki:
“Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina, uzunasırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine, hurafeler binayı daha fazla hırpalamış. Ancak zamanla çatlaklar derinleşecek ve sağlam temeller üstünde yeni bir bina kurmak lüzumu hasıl olacaktır.Din, bir vicdan meselesidir. Herkes,vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine
saygı gösteririz. Düşünüşe karşı değiliz. Biz sadece, din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz.”
Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, s. 8 (Düzenlenmiştir.)
ataturkcu-dusunce-sisteminde-laiklik