Atatürk’ün Anlatımıyla Ermenilerle Savaş

Atatürk’ün Anlatımıyla Ermenilerle Savaş
“Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerekse sınıra yakın yerlerde, Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri kalmıyorlardı. 1920 sonbaharında Ermeni saldırıları dayanılmaz bir hâl aldı. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik.9 Haziran 1920’de, Doğu Anadolu Bölgesi’nde seferberlik ilan ettik. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık. 1920 Haziranında Ermeniler,Oltu’da kurulan mahalli Türk yönetimine karşı hareketle o bölgeyi ele geçirdiler. Dışişleri Bakanlığımız tarafından Ermenilere Temmuz 1920’de bir ültimatom verildi. Ermeniler aynı şekilde hareketlerine devam ettiler. Sonunda biz de seferberlikten üç buçuk dört ay sonra, Ermenilerin Kötek ve Bardiz bölgelerinde toplanan birliklerimize saldırısı ile savaşa başladık.”
Nutuk, C I I , s. 359

ermenilelerle-savas