Atatürk’e Göre Çalışmak

Atatürk’e Göre Çalışmak

Çalışmak Bana Hayat Veriyor
Afet İnan anlatıyor: Bir gün Başbakan Celal Bayar, Atatürk’e ikinci beş yıllık plan hakkında bilgi vermek üzere gelmiştir. Dr. Neşet Ömer İrdelp beni bularak:
“Atatürk biraz fazla yoruldu, yanına girseniz de yapılan açıklamanın bir kısmını başka zamana bıraktırsanız.” diye rica etti.
Odaya girdiğim zaman, Atatürk yatağında oturuyor Celal Bayar da anlatıyordu. Atatürk bana
“Oturve sen de dinle .”dedi.
Bir müddet sonra doktorun tavsiyesini yerine getirmek için müdahale etmek istedim. Sanki karşımda hasta Atatürk kalmamıştı. O, tamamen memleket işlerine kafasını vermiş, maddi ıstırabını unutmuş birhâlde:
“Biliyorum, doktorlar yine dinlenme tavsiye etmişlerdir.” Sonra daha sert bir şekilde “Memleketin en mühim ve esaslı işlerini konuşuyoruz, bunlar beni yormuyor, bilakis hayat veriyor.” dedi. Celal Bayargittikten sonra dünyanın durumu hakkında uzun uzun konuştuk.
“Dünyanın bir harbe doğru gittiği bu devirde bizim ekonomik olarak kuvvetli olmamız lazım gelir.” diyordu.
Afet inan, Kemal Atatürk’ü Anarken, s. 28 – 29 (Düzenlenmiştir.)

Atatürk'e Göre Çalışmak