Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık

Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık

Türk inkılabı aklı ve bilimi esas alır. Bununla birlikte taklitçi değildir, gerçekçi ve uygulanabilir niteliktedir. Türk inkılabının amacı toplumu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmaktır.
İnkılapçılık Atatürk’ün ifadesiyle: “Türk milletini geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek icaplarına göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri kurmuş olmaktır.” Bu sebeple onun inkılapçılık anlayışı eskiyi ve kötüyü kaldırarak yerine yeniyi ve iyiyi koymaktır. Doğal olarak bu anlayış bilim ve teknolojinin önderliğinde sürekli olarak yenilik amaçlar. Bunun içindir ki Atatürk: “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal hayatta, bilim ve fen alanında başarı kazanmak için, tek gelişme ve ilerleme yolu budur.” demiştir. Ayrıca onun inkılap ve ilkelerin belli bir doktrine dayanması görüşüne verdiği “O zaman donar kalırız.” cevabı da ilke ve inkılapların yeniliklere açık olması gerektiğinin bir göstergesidir.
İnkılapçılık ilkesi çağın gerisinde kalmayı önlemek için konmuştur. Ancak Atatürk, Batılı kurum ve kuruluşları örnek alarak gerçekleştirdiği inkılaplarda taklitçilikten sakınmıştır. Onun “Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” sözü bu ilkenin amacını açıklamaktadır.

ataturkcu-dusunce-sisteminde-inkilapcilik