ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

Atatürk ilkeleri yeni Türk Devleti’nin temelini oluşturmuştur. Akıl ve bilimin önderliğini kabul eden bu ilkeler Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlamış ve milleti her yönü ile uygar ve gelişmiş bir toplum hâline getirmiştir. Aynı zamanda millî egemenlik ile kişisel hak ve özgürlükleri esas alan Atatürk ilkeleri demokrasinin ülkeye yerleşmesinde etkili olmuş ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti’ni saygın bir devlet konumuna yükseltmiştir. Bu ilkeler inkılapçılık ilkesinin de bir gereği olarak katı kurallara ve sınırlara sahip değildir. Amaç çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak olduğu için de çağın ihtiyaçlarına uygun olarak kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu durum Türk toplumuna ve inkılaplara dinamik bir yapı kazandırmıştır. Bu yüzden öncelikle Türkiye’nin gelişmiş ve saygın bir ülke olarak bağımsızlığını devam ettirmesi, Atatürk ilkelerinin korunması ve devamlılığının sağlanmasına bağlıdır. Bunun yanında millî birlik ve beraberliğin korunması, demokrasinin geliştirilmesi, halkın refah ve mutluluğunun temin edilmesi her alanda akıl ve bilimin egemenliğinin etkin kılınması yine bu ilkelere sahip çıkmakla mümkündür. Bu nedenle Atatürk ilkelerini korumak Türk vatandaşlarının en önemli millî görevleri arasında yer alır. Bununla birlikte bu konuda en büyük görev Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” 1 sözünde ifade ettiği gibi Türk gençliğine verilmiştir. Atatürk ilkelerine sahip çıkmak için vatandaşlara düşen görevlerden bazıları şunlardır:
• Millî birlik ve beraberliği bozacak davranışlardankaçınmak,
• Türkiye Cumhuriyeti’ni kalkındırmak için heralandaçalışmak,
• Kişi hakve hürriyetlerine saygılı olmak,
• Atatürk ilke ve inkılaplarına içten bağlanmak, gelecek kuşaklara bu ilkelerin öğretilmesini sağlamak.

ataturk-ilkelerine-sahip-cikmak