Artistik Jimnastikte Yarışma Aletleri

Artistik Jimnastikte Yarışma Aletleri

Artistik jimnastikte bayan sporcular dört; erkek sporcular altı aletle yarışırlar. Bayan sporcular yer aleti, denge, asimetrik paralel ve atlama masasında yarışırlar. Erkek sporcuların yarışma aletleri de yer aleti, paralel, kulplu beygir, halka, atlama masası ve barfikstir.
Bayan ve erkek sporcular yer aleti ve atlama masasını küçük farklılıklarla ortak kullanırlar. Yer aletinde bayan sporcularda hareket seri süresi en az 1.10 saniye en fazla 1.30 saniye ile sınırlıdır ve serilerini müzik eşliğinde sunarlar. Erkek sporcularda ise bu süre en az 50 saniye, en çok 1.10 saniye ile sınırlandırılmıştır. Belirtilen sürenin altında ve üstünde tamamlanan seriler, puan kesimi cezası alır. Hareket serisi bütün zemine yayılmalı ve hareketler uyum içinde olmalıdır.
Atlama masasında bayan ve erkek yarışmalarında yükseklik farkı vardır. Bayanlarda atlama masasının yerden yüksekliği 1.10 cm’dir. Erkeklerde ise 1.35 cm’dir. Atlama masasının koşu mesafesi 15-20m’dir. Atlama masasında yarışmalar 1A zorunlu seri (Bir atlayış yapılır.) ve 1B serbest seri (İki atlayış yapılır.) şeklinde yapılır. 1B serbest seri uygulamasında yapılan iki atlayış puanlarının aritmetik ortalaması sporcuların puanını belirler.

bayan-jimnastik-aletleri

erkek-jimnastik-aletleri