Artistik Jimnastikte Yardım Ve Emniyet

Artistik Jimnastikte Yardım Ve Emniyet

Yardım; öğretilecek hareketin, kısa sürede ve en iyi şekilde öğrenciler tarafından kavranması için hareketi yapana doğru metotla destek verilmesidir. Hareketler için değişik yardım şekilleri mevcuttur. Bunlar önceden belirlenmiştir. Yardım başlı başına metodik bir araçtır. Onun için iyi tanınması gerekir. Yardım, sporcunun psikolojik olarak rahatlaması, hareketleri düzgün ve doğru teknikte yapması, öğrenim süresini kısaltılmasını ve kolay öğrenmesi açısından önemlidir. Ayrıca yardım sakatlanmaları önler.
Emniyet unsurları: Sünger havuzları, emniyet kemerleri, yumuşak minderler, kasalar, mağ-nezyum tuzu, ellikler, tüm yardımcı araç ve aletler, antrenör, ısınma, doğru ve metodik yardım.

Emniyetin amacı olabilecek spor kazalarının (düşme, sakatlanma gibi) önüne geçmektir. Fakat çok zor ve karmaşık hareketler uygulanırken her zaman tehlike anını sezmek ve ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Sporcu hareketi yanlış uyguladığında düşebilir. Düşme esnasında da kendini güvende hissetmek ister. Bu nedenle, çalıştırıcı amaca cevap verebilecek yardımı ve gerekli emniyet tedbirlerini asla ihmal etmemelidir. Emniyet kavramı içerisinde dikkat edilmesi ve titizlikle uygulanması gereken hususları şöyle özetleyebiliriz.
Kullanılacak tüm alet ve malzemeler, ders öncesinde kontrol edilmeli, özellikle yer minderlerinde, minder aralarının kapalı olmasına ve üzerinde kesici, delici ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir maddenin bulunmamasına; halka, asimetrik paralel, barfiks gibi aletlerde halatlar ve gerdirmelerin sağlam olmasına, barların çatlak olmamasına dikkat edilmelidir.
Spor salonunda yeterli sayıda jimnastik minderi bulundurulmalıdır. Bu minderlerle her aletin ön, arka ve yan tarafları desteklenmelidir. Emniyet kemeri ve benzeri yardımcı aletlerin çalışır durumda olup olmadıklarını ve doğru monte edilip edilmedikleri kontrol edilmelidir.
Özellikle halka, barfiks, kulplu beygir, asimetrik paralel ve paralel aletinde iyi tutuş sağlamak ve kaymaları önlemek için tampon destekli ellik ve mağnezyum tozu denge, atlama beygiri ve yer aletinde ayakların ve ellerin kaymalarını önlemek için mağnezyum tozu gereklidir.

Isınma ve esneklik, bütün spor dallarında olduğu gibi jimnastikte de oldukça önemlidir. En önemli emniyet tedbirlerindendir. Isınma, genel ısınma ve özel ısınma olarak iki bölümden oluşur. Genel ısınmanın temel amacı, vücudun bütün kaslarına hitap eden çeşitli hareketlerle vücut ısısını artırmaktır. Özel ısınma ise yüklenme devresinde yapılacak hareketlerde devreye en çok giren eklem ve kas gruplarının özel olarak ısıtılması işlemidir. İyi bir ısınma sportif çalışmaların en önemli evresidir ve sporcuyu sakatlanmalardan korur.

Artistik Jimnastikte Yardım Ve Emniyet