Artistik Jimnastikte Teknik Yardımda Tutuş Şekilleri

Artistik Jimnastikte Teknik Yardımda Tutuş Şekilleri
Destek tutuş Çevirmeli tutuş Yardım tekniğinde üç temel tutuş şekli vardır. Bunlar destek tutuş, çevirmeli tutuş ve karışık tutuştur.Destek tutuş, öne doğru yapılan hareketlerde uygulanan bir tekniktir. Yardımcının görevi jimnastikçiye destek olmak ve kollara düşen yükü hafifletmektir. Amut, kasada önden yardım, bitirişlerde kontrol yardım gibi çalışmalarda kullanılır.
Çevirmeli tutuş, öne ve arkaya doğru yapılan hareketlerde kullanılan yardım tutuş şeklidir. Takla, çember, kartvil, köprü gibi çalışmalarda kullanılır.
Karışık tutuş ise, destek ve çevirmeli tutuşun birlikte kullanılmasıdır. Öne elli aşma, saltolar, mihverler gibi çalışmalarda kullanılır.
destek_cevirmeli_tutus