Anayasa ve Çeşitleri Hakkında Kısa Bilgi

Anayasa ve Çeşitleri Hakkında Kısa Bilgi

Anayasa Hukukunun Kaynakları
Anayasa
– Bir devletin yönetim biçimini, yasama, yürütme ve yargılama; yetkilerinin nasıl kullanılacağını belirten, vatandaşın temel hak ve görevlerini düzenleyen ana kanun ve prensiplere anayasa adı verilir.
⦁ Hiç bir kanun anayasaya aykırı olamaz.
Anayasa çeşitleri
Anayasalar değiştirilme usullerinde izlenen yola göre sert ve yumuşak anayasa olarak ayrılırlar
Katı (sert) Anayasa: Kanunların kabul edilme­si ve değiştirilmesi zordur. Anayasada değiştiri­lemeyecek hükümler vardır. 1921 Anayasa’sı dışındaki anayasalar sert anayasa olarak kabul edilir.
Yumuşak Anayasa: 1921 Anayasa’sı yumuşak anayasa kabul edilir. Kabul edilmesi ve değişti­rilmesi yasalarla aynı şekildedir.
Kazulstik (Ayrıntılı) Anayasa: 1921 Anayasa­sının dışındaki anayasalar kazuistiktir.1982 Anayasası’nda ayrıntılara daha çok yer veril­miştir.