Anadolu’da Önemli Merkezler

Anadolu’da Önemli Merkezler
Anadolu’daki bazı yerleşim yerleri, tarih öncesi çağlarda kurulmuş, varlıklarını daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Bur-dur’da Hacılar, Çanakkale’de Truva, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Ala-cahöyük bu tür yerleşmelere örnek gösterilebilir.

Hacılar
Burdur’daki Hacılar Höyüğü’nün etrafı duvarlarla çevrilidir. Bu duvar, düşman tehlikesine karşı yapılan surların ilk örneklerindendir. Hacılarda evler arasında sokaklar bulunmuştur. Bu durum bölgede şehir yapısının gelişmeye başladığının göstergesidir.

hacilar_koyu

Truva
Çanakkale – Truva’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda burada üst üste dokuz şehir kurulduğu anlaşılmıştır. Bu şehirlerden ilk beşi Tarih Öncesi Çağlara, dördü ise İlk Çağ’a aittir.

truva_canakkale

Alişar
Yozgat – Alişar’da yapılan kazılarda ilk üçü, Tarih Öncesi Çağlara, dördü ise İlk Çağ’a ait üst üste 7 kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Alişar’da çıkan seramik eserler, Truva’da bulunanlara benzemektedir. Bu durum tarih öncesi dönemde Anadolu’da ticaretin yapıldığını ve kültürel etkileşimin olduğunu göstermektedir.

alisar-koyu

Alacahöyük
Çorum – Alacahöyük’te yapılan kazılarda ikisi tarih öncesine, diğer ikisi ise İlk Çağ’a ait 4 kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda altın, gümüş ve bakırdan yapılmış güneş kursları ile 13 kral meza-rından altın taçlar, bilezikler, kemer tokaları, vazolar ve demir han-çerler çıkarılmıştır. Bu durum Orta Anadolu’da gelişmiş bir uygarlığın kurulduğunu göstermektedir.
Alacahöyük’te MÖ 2500 yıllarına ait bulunan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak kabul ediliyordu. Ancak, 1996 yılında Malatya yakınlarında Aslantepe kazı bölgesinde MÖ 3300 – 3000 yıllarına ait kılıçlar bulunmuştur. Bu durum tarihle ilgili mevcut bilgilerimizin yeni belge ve bulgularla değişebileceğini gösterir.

alacahoyuk