Akut Romatizmal Ateş Hakkında Kısa Bilgi

Akut Romatizmal Ateş (ARA)

A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı gelişen ve genellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkan, kalbi, eklemleri, deriyi ve merkezi sinir sistemini tutan inflamatuvar bir hastalıktır.

Genellikle 5-18 yaş arasında görülür. Kadın ve erkeklerde görülme oranı hemen hemen eşittir.

> Belirti ve bulguları
• İlk belirtiler ateş, solukluk, iştahsızlık, hâlsizlik, karın ağrısı
• Tekrarlayan burun kanamaları
• Diz, ayak bileği, dirsek, el bileği ve kalça gibi büyük eklemleri tutan
gezici poliartirit
• Tutulan eklem sıcak, kırmızı, duyarlı ve ödemlidir.
• Sert ve ağrısız deri altı nodülleri
• Eritema marjinatum (maküler, etrafı koyu pembe, ortası soluk, kaşıntısız deri lezyonu)
• Ekstremitede, gövdede ve yüz kaslarında amaçsız hareketler (korea)
• Aritmi ve ekstrasistoller
• Dinlemekle duyulan üfürüm ve EKG’de uzamış PR aralığı görülür.

ASO, CRP ve sedimentasyon hızına bakılır. Akciğer grafisi ve EKG çekimi yapılır. Ekokardiografi, fizik muayene ve anamnez alınır.
Akut belirti ve bulgulara yönelik acil bakım uygulanır. Hastane ortamında doktor istemine göre ilaç tedavisi ve yatak istirahatı uygulanır.

akut