Akadlar Hakkında Kısa Bilgi

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi

Akadlar (MÖ 2350 – MÖ 2100)
Arap Yarımadasından gelen Sami kökenli Akadlar, Orta Mezo-potamya’da yerleşip Agade şehrini başkent yaptılar.
Akadlar paralı ve devamlı orduları sayesinde Sümer egemenliğine son vermişler, kısa sürede Mezopotamya’nın tamamına hakim olmuşlardır.
Öf Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu, ilk düzenli ve sürekli orduları kurmuşlardır.
Sınırlarını Doğu Anadolu’ya kadar genişletip Ön Asya’da kuvvetli bir imparatorluk haline gelen Akad Devleti, MÖ 2100 yılla-rında Sümerler tarafından yıkılmıştır.Sümer kültürünün etkisinde kalan Akadlar, kurdukları imparatorluk sayesinde Sümer kültürünü Ön Asya’da yaymışlardır.

akadlar