Ahirete İnanmanın Dünya Hayatına Katkısı

Ahirete İnanmanın Dünya Hayatına Katkısı

Din, fert ve toplum hayatını her yönüyle kuşatan; iman, ibadet, ahlak ve davranışlarla ilgili değerler bütünüdür. Bu değerler bütününün, iman kapsamında yer alan en önemli ilkelerinden biri, ahirete imandır. Ahirete iman; dünyada yapılan davranışların karşılığının görüleceğine, ebedî bir hayat yaşamak için, ölümden sonra tekrar dirilmeye inanmaktır. Însanın varlığı, yalnız dünya hayatı ile sınırlı değildir. Kan pıhtısı ile başlayan bedensel yapı, yeraltında çürüyüp toprak olurken, insanın özü ve gerçek kişiliği olan ruh, ahiret dediğimiz öteki dünyada, varlığını ve yeni yaşamını devam ettirecektir. Dolayısıyla yaşam, sadece dünya hayatından ibaret olmadığı gibi, ölüm de, bir yok oluş değil; yeni ve ebedî bir hayatın başlangıcıdır. Ahiret, -iyi ya da kötü-, dünyada yapılan her davranışın hesabının verileceği ve neticede hak edilen sonuca göre, bir hayata sahip olunacağı bir yerdir. Onun için Sevgili Peygamberimiz: “Akıllı insan, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlık yapan kimsedir” (Müslim, Nesai, 23.) demiştir.

Ahiret hayatı, bireylerin dünya hayatını anlamlandırmaya katkı sağlar. Dünyada söylenen her sözün ve yapılan her türlü davranışın ahirette sorgulanacağı gerçeği, bireyleri güzel ahlaka yöneltir. Allah tarafından insana verilen aklın görevlerinden biri, nefis muhasebesi yapmak, ve ölümden sonrası için hazırlanmaktır. Ahiret gününde hesaba çekilme inancı, kişiyi bencillik ve aşırılıklardan alıkoyar. Kişinin başkalarına karşı daha saygın olmasını sağlar. Yaptığı her davranışın ve söylediği sözün hesabını yapar. Doğru ve dürüst olmaya çalışır. Haksızlıktan ve haram lokma yemekten sakınır. Bunun içindir ki, ahiret gününe iman etmek, kişiyi güzel ahlak sahibi bir birey yapar. Öldükten sonra dirilmenin olmadığına inananlara ise Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurur: “Înkar edenler, öldükten sonra tekrar dirilmeyeceklerini ileri sürerler. De ki: “Hayır! (Zannettiğiniz gibi değil.) Rabb’ime andolsun ki, siz, mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah için kolaydır” (Tegabün suresi, 7. ayet.)
ahiret_hayati