Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

TBMM Hükûmeti’nin doğuda Ermenilere, batıda Yunanlılara karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması, uluslararası alandaki saygınlığını artırdı.
Millî Mücadele sırasında Afganistan ile iyi ilişkiler kurulmuştu. TBMM ve Afganistan yönetimi iki kardeş milletin öteden beri aralarında var olan manevi birliği resmî bir antlaşma ile pekiştirmeye karar verdiler. Bunun sonucunda Afganistan ile dostluk ve iş birliği antlaşması imzalandı.
Sovyet Rusya ise I. İnönü Zaferi’nin kazanılmasından sonra TBMM Hükûmeti ile antlaşma gereği duydu ve iki devlet arasında Moskova Antlaşması imzalandı.
Moskova Antlaşması’nın imzalanmasıyla Sovyet Rusya Misakımillî’yi kabul etti. Bu antlaşma ile doğu sınırımız çizilerek güvenliği sağlandı. Buradaki birliklerimizin bir kısmı da batıya kaydırıldı.