Afet İnan Anlatıyor

Afet İnan Anlatıyor…
4 Haziran 1933 gecesi Atatürk arkadaşlarıyla birlikte toplanmıştı. Atatürk’ün sorduğu sorular üzerine veya herkesin kendi düşüncesine göre konuşuldu. Fakat en çok inkılaplar üzerinde duruluyordu. İnkılap kelimesinin Türk inkılapları açısından tanımı istenmiş ve Batı dillerinde karşılığı aranmıştı.İşte o gece iyice hatırlıyorum ki Atatürk istihale (değişim) veya inkişaf kavramlarını inkılaplar için kabul etmiyordu. Revolution ve evolution kelimelerinin sözlük anlamı yanında bizim inkılaplarımızın izahlı birtarifiolmalıydı. Bu kanaat belirdiği vakit Atatürk’ün aynen söylediklerini üç paragrafta şöyle tespit etmiştim:İnkılap mevcut müesseseleri zorla değiştirmek demektir.
Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri yerleştirmektir. Birçizgiden sonra not ettiğim kısımlarda şudur: İnkılap devlet ve sosyal hayatımızda mevcuttur. (laiklik, medeni kanun, demokrasi)

Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 249 – 250 (Düzenlenmiştir.)

afet-inan-ve-ataturk