Adsl Modem Hataları ve Çözümleri

Adsl Modem Hataları ve Çözümleri

Günümüz bilgisayarları geniş ağlara (WAN) bağlanmak için yaygın olarak ADSL modemleri kullanmaktadır. ADSL modemler yüksek hızda veri, görüntü ve ses iletişimini aynı anda sağlarlar. ADSL modemler veri alımı (download) ve veri aktarımı (upload) işlemlerini yapabilirler. Modem üzerindeki göstergelerin neler olduğunu ve hatalarını inceleyelim (Bu göstergeler ADSL modem marka ve modeline göre farklılık gösterebilir).
> Internet: Bu gösterge sadece internet hizmet sağlayıcısı ile modeminiz arasındaki bağlantının sorunsuz olduğunu belirtir.
> DSL: Bu gösterge ise internet hizmet sağlayıcının kullanıcı adı ve şifre kontrolünden sonra sonuç olumlu ise yanmaya başlar. DSL ışığı yanmadı zaman sorun modem yapılandırılmasındadır. Modem kurulumu sırasında hatalı bir giriş yapılmış olabilir.
> WLAN: Bu gösterge yanıyorsa modeme kablosuz bağlantı yapıldığı anlaşılır.
> USB: Bu gösterge yanıyorsa modeme USB portondan bağlantı gerçekleşmiştir.
> Ethernet: Ethernet ışığı yandığında modeme bağlantı ethernet bağdaştırıcısı tarafından yapılmıştır.

Bilgisayarların iletişim kurmak için birbirine bağlandıklarında zaman zaman ağda sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar bilgisayarda olabileceği gibi ağ cihazlarında da olabilir. Ağ bağlantısı kullanılan bilgisayarda çıkabilecek hataları inceleyelim.
ADSL modem güç ışığı yanmama hatası:
Bu sorunla karşılaşıldığı zaman,
• Modem ile adaptör arasındaki kablonun, modeme doğru bir şekilde takıldığı kontrol edilir.
• Adaptörün takılı olduğu fişte elektrik olup olmadığını kontrol kalemiyle kontrol edilir.

• Sorun modemin elektronik yapısıyla veya adaptör ile modem arasındaki kabloda veya adaptörünüzde olabilir. Bir voltmetre var ise adaptör jackı ucundaki gerilim ölçülür ve gerilim adaptör üzerinde belirtilen değer ile aynı ise artık sorunun modem de olduğu anlaşılır.
• Sorunun modemde olması durumunda modem değiştirilir.
Modemin çalışırken internet bağlantısının olmaması:
Bu durumun olası birkaç nedeni olabilir bunlar:
• İnternet servis sağlayıcı ile ilgili olabilir.
• Servis sağlayıcıdan gelen kablo ile ilgili olabilir.
• Modemin yapılandırılması doğru yapılmamış olabilir.
Modem sorunlarından internet kesilmeleri:
• Modem çok ısınmış olabilir. Bunun için modem sıcaklığı geçene kadar modem kapatılmalıdır.
• Modem kendini yeniden başlatmış olabilir. Bunun için tekrar modemin kurulması gerekmektedir.
• Modem arızalanmış olabilir. Bunun için üretici firmayla iletişime geçilmesi gerekmektedir.
• Splitter aygıtı arızalı olabilir. Bunun için ana hat direk modeme takıp denenmelidir.
• Telefon kablosunda kesilmeler meydana gelmiş olabilir veya telefon kablosunda sıkıntı olabilir. Bunun için yeni bir kablo alınması gerekecektir.
• Evde ve/veya iş yerinde paralel telefon var ise bu da çoğunlukla görülen hat kesilmelerinin sebeplerindendir, bunun için herhangi birinin iptal edilmesi gerekmektedir.

adsl-modem