31 Mart Olayı ve Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

31 Mart Olayı ve Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

31 MART OLAYI (1909)
İttihat ve Terakki içinde zamanla farklı görüşler oluştu.
⦁ İttihat ve Terakki’ye Muhalifler Ahrar Cemiyeti’ni kurdular.
Volkan gazetesi başyazarı Derviş Vahdet ve Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi, padişahı desteklediler.
⦁ Hasan Fehmi, Galata’da öldürüldü, bunun üzerine isyan başladı.
• II. Meşrutiyeti korumakla görevli Avcı Taburlarının, Meşrutiyete karşı olanların çıkarttığı bu isyanda rol alması kafaları karıştırdı.
31 Martta (13 Nisan 1909) Mebusan Meclis’ine gelerek, meclisin kapanmasını ve hükümetin istifası­nı istediler.
⦁ Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın, Kurmay Başkanlığı’nı Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Or­dusu Selanik’ten gelerek isyanı bastırdı. Padişah tahttan indirildi.
31 MART OLAYI SONUÇLARI
⦁ Osmanlı’da rejime karşı ilk-TEK isyandır
⦁ Meşruti Rejim devam etti
⦁ Saray’ın etkinliği azaldı.
⦁ Ordunun yönetimdeki etkinliği arttı. Sadrazamlığa Hüseyin Hilmi Paşa getirildi.
II. Abdülhamit Meclis kararıyla tahttan indirildi Yerine kardeşi V.Mehmet Reşat tahta çıktı. M. Kemal İttihat Terakki’den ayrıldı Anayasada değişiklik yapıldı (1909 değişiklikleri)
Yorum; italyanlar Osmanlının direncini kırmak için 12 ada ya asker çıkardı, Çanakkale Boğazı’nı kuşattı. Yorum; Bu gelişmeler üzerine cesaret kazanan balkan devletleri Osmanlı devletine savaş açtılar. Yorum; Osmanlı Devleti her iki cephede birden mücadele edemeyeceği için barış talep etti.

31-mart-olayi