3-6 Yaşlardaki Çocukların Davranışları Hakkında Kısa Bilgi

3-6 Yaşlardaki Çocukların Davranışları Hakkında Kısa Bilgi

3-6 yaş arası çocuklarda, ebeveynlerden ayrılmayı ve bireyselleşmeyi öğrenme, sembolleri ve dili kullanmaya başlama en önemli özelliklerdir. Benmerkezcilik ön plandadır. Terk edilme ve bedensel zarar görme ile ilgili kaygılar bu dönemde çok fazla görülmektedir.
Çocuk;
• Hastaneye yatmaktan kendini sorumlu tutar.
• Hastane algıları duyduklarına göre şekillenmiştir.
• Ayrılık anksiyetesi yaşar, ancak iyi tolere eder.
• Baş etmek için; regresyonu kullanır.
• Hastaneye yatmaya depresyon ve boyun eğici tutum ile tepki verir (huzursuzluk, kuvvetten düşme, neşesizlik, ilgisizlik, uyku ve iştah bozuklukları görülebilir.).
• Acı verici işlemlere saldırgan tepki gösterir.
• Hayal dünyaları geniştir olayları farklı yorumlar.
Okul öncesi dönem çocukları güven, anlayış, süreklilik ve kendilerine verdikleri değerin yetişkinler tarafından onaylanmasına gereksinim duyar.

okul-oncesi-cocuk