Mimar Sinan Hakkında Bilgi

mimar sinan Hakkında Bilgi

mimar Sinan tarihçilerin ve uzman araştırmacıların kaynaklardan alınan bilgiler mimar sinanın 1489 yılında doğdugu Söylenir.

Mimar Sinan Yavuz Sultan Selimin tahta çıkmasıyla devşirme olarak istanbul’a gelmiştir Mimar Sinan Zeki , genç ve dinamik yapisi ile seçilenler arasinda birincilikle seçilmişti. Mimar Sinan birden mimarliğa özen saldi.
Mimar Sinan Mahir ustalari izninde Hanlar, Çesmeler ve Türbe inşaatinda birlikte çalışmıştır Mimar Sinan 1514 Çaldiran Savaşi, 1517 Misir Seferlerine bizzat kendisi katılmıştı Kanuni Sultan Süleymanin Olduğu dönemde yeniçeri olarak göreve getirilmişti  1521 Belgrad Seferine, 1522 Rodos Seferinde katılmıştı.

1532′de Alman, 1534′de Tebriz ve Bağdat seferlerinden dönüşte “Haseki” rütbesini aldı. Bağdat seferinde Van Kalesi Muhasarasında, göl üzerinde nakliyat yapan kalyonlara top yerleştirdi.Korfu, Pulya (1537) ve Moldovya (1538) yılında seferlerine katılan Mimar Sinan, Moldovya (Kara Buğdan) seferinde Prut nehri üzerine onüç günde kurduğu köprü ile Kanunî Sultan Süleyman’ın takdirini kazandı. Aynı sene başmimarlığa getirildi

Mimar Sinan, katıldığı seferlerde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana’ya kadar Güney Avrupa’yı görüp mimari eserleri inceledi ve kendisi de birçok eser verdi. İstanbul’da devrin en meşhur mimarları ile Bayezid Camii’nin ustası Mimar Hayreddin ile tanıştı.

Mimar sinan Mimar Sinan Hakkında Bilgi

Mimar Sinan nın Eserleri

Camiler

1. Süleymaniye Camii İstanbul

2. Şehzade Mehmet Camii İstanbul-Fatih

3. Ayasofya Camii-İstanbul-Sultanahmet

4. Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı

5. Mihrimah Sultan Câmii – Üsküdar’da, iskelede

6. Selimiye Camii- Edirne Merkez’de

7. Sokullu Mehmed Paşa Camii-İstanbul-(Azapkapı)

8. Atik Valide Camii-İstanbul Üsküdar

9. Mustafa Paşa Camii-İstanbul-Eyüp

10. Güzelce Kasımpaşa Camii-İstanbul-

11. Bali Paşa Camii-İstanbul- Kasımpaşa

12. Kılıç Ali Paşa Camii-İstanbul-(Tophane’de),

13. Rüstem Paşa Camii Tekirdağ

14. Sinan Paşa Camii-İstanbul-Beşiktaş

Medreseler

1. Rüstem Paşa Medresesi-İstanbul-Fatih

2. Semiz Ali Paşa Medresesi-İstanbul-Fatih

Külliyeler

1. Süleymaniye Külliyesi-İstanbul-Fatih

Dârülkurrâlar

1. Atik Valide Sultan Darülkurrası-İstanbul-Üsküdar

2. Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası-İstanbul-Eyüp

3. Sultan Süleyman – Süleymaniye Darülkurrası-İstanbul-Fatih

Dârüşşifâlar

1. Sultan Süleyman-Süleymaniye Darüşşifası-İstanbul-Fatih

Türbeler

1. Şehzade Mehmet Türbesi-İstanbul-Fatih

2. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi-İstanbul-Fatih
3. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),

Hamamlar

Hürrem Sultan Hamamı-Mihrimah Sultan Hamamı Edirnekapı

2. Atik Valide Sultan Hamamı-İstanbul-Üsküdar

3. Kılıç Ali Paşa Hamamı-İstanbul-Beyoğlu, Tophane

4. Hürrem Sultan Hamamı-İstanbul Sultanahmet

6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),

İmâretler

1. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),

2. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
3. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),

Su Yolları Kemerleri

1. Kırık Kemer
2. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da
3. Mağlova Kemer (Kemerburgaz’da),
4. Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).
6. Bend Kemeri (Kağıthâne’de),

Köprüler

1. Büyük çekmece Köprüsü,
2. Silivri Köprüsü,
3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),

Kervansaraylar

1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
2. Kervansaray (Büyükçekmece’de),
3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),

Saraylar

1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),

Mahzenler

1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
3. Anbar (sarayda),

Yirmiyedi metre çapındaki büyük kubbe, zeminden itibaren tedricen yükselen binanın üzerine gayet nisbetli ve ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. Sükûnet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi temsil etmektedir.Sekiz ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Fatih’ten sonra şehrin ikinci üniversitesi olmuştur.

Mimar Sinan Bilinen Eserleri Sayi ile :

Mimar Sinan
92 cami

6 su yolu

36 saray

7 darül-kurra

48 hamam
52 mescit
55 medrese
20 kervansaray
20 türbe
17 imaret
3 darüşşifa (hastane)
8 mahzen
10 köprü

olmak üzere 365 eser vermiştir.

Mimar Sinan’in Türbesi

Süleymaniye Camii ‘nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alandadır. Önde som mermerden yapılmış bir sebil görülmektedir. Sebilin arkasındaki ufak mezerlıkta 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede Mimar Sinan’ın mezarı bulunmaktadır. Türbesini ölümünden az önce kendisi yapmıştır. 1933 yılında Mimar Vasfi Egeli tarafından restore edilmiştir mimar Sinan hakkında sizlere dogru kaynaklardan aldıgımız ve tarihçilerin çeşitli araştırmaları ve bilgin insanlarında konuda yer alan makaleleri sizlere en dogru bir şekilde aktarmış olduk mimar Sinan yaptıkları eserleriyle ülkemize büyük miraslar bırakmıştır şimdiki mimarlar mimar sinannın ne kadar büyük bir mimar olduklarını iyi kavramaktalar mimarların bazıları onun yolunda devam etmektedir yaptıkları eserler belli bir zaman zarfında yeniden yapılmakta ve eserleri yaşatılmaktadır.